„Doprava v Praze a Praha v dopravě“

 

Fotografická výstava – 25. listopad 2013 – Pražský dům – Brusel.

Výstavu spolupořádalo Sdružení pro dopravní telematiku a Pražský dům v Bruselu.

Záměrem výstavy fotografií a jejího obsahu byla snaha zachytit dopravní ruch, systém dopravy a telematické prvky na pozadí historických a novodobých zajímavostí Prahy.

K jednotlivým fotografiím byly zpracovány texty, které měly za úkol právě tuto atmosféru slovně zachytit a přiblížit i dopravní zajímavosti zachycené na fotografiích.

Autoři fotografií:  Jan Zavřel, Ing. Ondřej Zaoral, Ph.D. (letecký provoz)

Texty k jednotlivým fotografiím připravili:

?  Ing. Ondřej Zaoral, Ph.D. – Inoxive s.r.o.

?  Ing. Filip Týc – ÚAMK a.s.

?  Ing. Tomáš Šmerda – ELTODO, a.s.

?  Ing. Martin Pichl a Ing. Radko Friml – Ministerstvo dopravy

?  Ing. Jan Šimůnek a kolektiv - ROPID

?  Jiří Tomrle - SDT

Fotografie byly rozděleny do několika okruhů, které máte možnost zhlédnout zde: