Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Cle SDT

Zkladnm poslnm Sdruen pro dopravn telematiku je aktivn a koordinovanou innost doclit urychlenho rozvoje oboru dopravn telematiky v oblasti pozemnch komunikac, eleznin, vodn i leteck dopravy, a tm pinet technick, ekonomick i ekologick pnosy nrodnmu hospodstv a lenm sdruen.

Za tmto elem SDT zejmna:

Vytv informan platformu a poskytuje informan servis v oblasti dopravn telematiky pro vmnu informac mezi nejrznjmi typy organizac (sttn sprva a veejn samosprva, automobilov prmysl, dodavatel technologi aslueb, komunikan opertoi, univerzity a vzkumn centra, systmov integrtoi, dopravci, stavebn spolenosti).
Systematicky popularizuje svoji innost v tuzemsku i v zahrani a navazuje kontakty s obdobnmi zahraninmi organizacemi (ERTICO, ITS asociace, atd.). Reprezentuje lenskou zkladnu v Network of ITS National Associations (ITSNationals).
Podporuje obchodn zjmy len sdruen v zahrani, formuje jednotnou tv proexportn politiky eskho telematickho prmyslu. Zajiuje spolen prezentace v zahrani.
Organizuje vzdlvac innost a spolupracuje s orgny sttn sprvy a veejn samosprvy v zajiovn informanho servisu, profesnho vzdlvn a forem rekvalifikace a pi een problmu zamstnanosti.
Navazuje nov partnerstv, spolupracuje s jinmi podnikatelskmi svazy, hospodskmi komorami a sdruenmi.
Zvyuje vdomosti svch len v oblasti harmonizace eskch norem a norem EU v oblasti telematiky. Spolupracuje s gestory oboru telematika technick komise CEN278 a ISO204 a pen vsledky standardizace do praxe.
Psob jako integran faktor ve vech druzch dopravy, zrove pomh koordinovat innosti a projekty ITS. Poskytuje lensk zkladn poradensk akonzultan sluby v otzkch spojench s podnikatelskou innost v oboru dopravn telematiky. Spolupracuje na tvorb expertnch stanovisek.
Spolupracuje s orgny sttn sprvy a veejn samosprvy pi rozvoji apodpoe vzkumnch, vvojovch a podnikatelskch aktivit svch len anarealizaci rozvojovch pln dotench orgn sttn sprvy a samosprvy.