Produktový navigátor
Vítejte v produktovém navigátoru SDT, který Vám pomůže v orientaci v uceleném produktovém portfoliu členské základny našeho sdružení. Pro seznam členských firem seřazený podle abecedy klikněte zde. Pro číselník kategorií Produktového navigátoru klikněte zde. Pro další informace kontaktujte sekretariát SDT.
Obor dopravní telematiky (ITS):
               
 
Společnost
Jméno a příjmení
Email
Internetové stránky
AŽD Praha, s.r.o.
Patrik Reiniš
reinis.patrik@azd.cz
www.azd.cz
Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o.
Ing. Alexander Ballek
ballek@bid.sk
www.bid.sk
Brněnské komunikace a. s.
Ing. Roman Nekula, MBA
nekula@bkom.cz
www.bkom.cz
CAMEA, spol. s r.o.
Doc. Dr. Ing. Otto Fučík
o.fucik@camea.cz
www.camea.cz
CE-Traffic, a.s.
Ing. Jiří Novobilský
jiri.novobilsky@ce-traffic.com
www.ce-traffic.com
Central European Data Agency, a.s.
Mgr. Radovan Prokeš
prokes@ceda.cz
www.ceda.cz
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Ing. Martin Bambusek
martin.bambusek@cdv.cz
www.cdv.cz
CGI IT Czech Republic s.r.o.
Ing. Tomáš Ambrož
tomas.ambroz@cgi.com
www.cz.cgi.com
COFI s.r.o.
Jan Polák
jan.polak@cofi.cz
www.cofi.cz
ConSalt s.r.o.
Ing. Aleš Lebl
lebl@consalt.cz
www.consalt.cz
CROSS Zlín, a.s.
Ing. Tomáš Juřík
jurik@cross.cz
www.cross.cz
ČD - Informační Systémy, a.s.
Ing. Daniel Smola
daniel.smola@cdis.cz
www.cdis.cz
ČD-Telematika a.s.
Ing. Bruno Wertlen
bruno.wertlen@cdt.cz
www.cdt.cz
Československá obchodní banka, a.s.
Ing. Jan Kubíček
jakubicek@csob.cz
www.csob.cz
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Ing. David Švingr
svingr@svt.cz
www.svt.cz
ČVUT - Fakulta Dopravní
Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
hrubes@fd.cvut.cz
www.fd.cvut.cz
Denali Advisory, a. s.
Petr Stiegler
petr.stiegler@denaliadvis.cz
www.denaliadvis.cz
Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Ing. Jindřich Prior
prior@dpp.cz
www.dpp.cz
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Ing. Milan Hanzal
hanzal.m@dpmcb.cz
www.dpmcb.cz
DTS-Praha a. s.
Ing. Cyril Poukar
cpoukar@dtspraha.cz
www.dtspraha.cz
ELTODO, a.s.
Ing. Martin Němec
nemecm@eltodo.cz
www.eltodo.cz
EM TEST ČR spol. s.r.o.
Ing. Radek Orság
r.orsag@emtest.cz
www.emtest.biz/cz/
evolving systems consulting, s.r.o.
Ing. Richard Sysala
Richard.Sysala@evolvsys.cz
www.evolvsys.cz
FCC Průmyslové systémy, s.r.o.
Ing. Otto Havle, CSc.
havle@fccps.cz
www.fccps.cz
GLOBAL ASSISTANCE a.s.
Jiří Machovec
machovec@1220.cz
www.1220.cz
HBH Projekt, spol. s r.o.
Ing. Ivan Budík
i.budik@hbh.cz
www.hbh.cz
HERE Czech Republic s.r.o.
Ing. Martin Švec
martin.svec@here.com
www.here.com
HI Software Development s.r.o.
Bc. Tomáš Hoplíček
hoplicek@hisoftware.cz
www.hisoftware.eu
ChanGroup s.r.o.
Jaroslav Chán
chan@changroup.cz
www.changroup.cz
CHAPS spol. s.r.o.
Ing. Tomáš Vacek
tomas.vacek@cdis.cz
www.chaps.cz
ICZ a.s.
Ing. Jiří Votruba
jiri.votruba@i.cz
www.i.cz
INFOBUS s.r.o.
Grygoriy Kushch
grig@infobus.eu
www.infobus.eu
Ing. Ivo Herman, CSc.
Ing. Ivo Herman, CSc.
herman@herman.cz
www.herman.cz
Inoxive s.r.o.
Ing. Ondřej Zaoral, Ph.D.
ondrej.zaoral@inoxive.in
www.inoxive.in
INTENS Corporation s.r.o.
Ing. Tomáš Stárek, Ph.D.
starek@intens.cz
www.intens.cz
Jindřichohradecké místní dráhy a. s.
Boris Čajánek
office@jhmd.cz
www.jhmd.cz
Kapsch Telematic Services s.r.o.
Ing. Karel Černý
karel.cerny@kapsch.net
www.kapsch.cz
Kistler Eastern Europe s. r. o.
Tomáš Pospíšek
tomas.pospisek@kistler.com
www.kistler.com
KonekTel, a. s.
Ing. Michal Maurer, MBA
m.maurer@konektel.cz
www.konektel.cz
Koordinátor ODIS s.r.o.
Ing. Aleš Stejskal
ales.stejskal@kodis.cz
www.kodis.cz
KORDIS JMK, a.s.
Ing. Jiří Horský
jhorsky@kordis-jmk.cz
www.kordis-jmk.cz
Krajský úřad Pardubického kraje
Ing. Leoš Beran
leos.beran@pardubickykraj.cz
www.pardubickykraj.cz
Krajský úřad Zlínského kraje
Ing. Pavel Kavan
pavel.kavan@kr-zllinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz
Magistrát města Brna, odbor dopravy
Ing. Nataša Lžičařová
lzicarova.natasa@brno.cz
www.brno.cz
Magistrát města České Budějovice
Michal Šram
sramm@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz
Metrostav, a.s.
Radomír Zelenka
zelenkar@metrostav.cz
www.metrostav.cz
Mikroelektronika s.r.o.
Ing. Luboš Novotný
l.novotny@mikroelektronika.cz
www.mikroelektronika.cz
NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.
JUDr. Tomáš Nielsen
tnielsen@nielsenmeinl.com
www.nielsenmeinl.com
NTD group, a.s.
Ing. Jiří Longin
jiri.longin@ntd.cz
www.ntd.cz
ODP-software spol. s.r.o.
Vladimír Matoušek
matousek@odp.cz
www.odp.cz
OLTIS Group a. s.
Ing. Jiří Čáp, Ph.D.
jiri.cap@oltisgroup.cz
www.oltisgroup.cz
Openmatics s.r.o.
Kateřina Vondrová
katerina.vondrova@zf.com
www.openmatics.com
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Mgr. Michal Kraus
kraus@pmdp.cz
www.pmdp.cz
PRAGOPROJEKT, a.s.
Jan Musil
musil@pragoprojekt.cz
www.pragoprojekt.cz
PRINCIP a.s.
Ing. Vladimír Vejvoda
vejvoda@princip.cz
www.princip.cz
R ALTRA spol. s r.o.
Ing. Miroslav Šůstek
m.sustek@protank.cz
www.protank.cz
Rebut s.r.o.
Ing. Jiří Bartoň
barton@rebut.cz
www.rebut.cz
ROCON METEO spol. s r.o.
Ing. Miroslav Kleňha
m.klenha@rocon.cz
www.rocon.cz
ROPID
Ing. Jan Šimůnek
simunek.jan@ropid.cz
www.ropid.cz
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Vilém Podešva
podesva@rowanlegal.com
www.rowanlegal.com
ŘSD ČR
Ing. Roman Voříšek
roman.vorisek@rsd.cz
www.rsd.cz
SECAR BOHEMIA, a.s.
Ing. Jaroslav Strnad
jaroslav.strnad@secar.cz
www.sherlog.com
SPEL, a. s.
Tomáš Smolík
tsmolik@spel.cz
www.spel.cz
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Ing. Horymír Kalmus
horymir.kalmus@swarco.com
www.swarco.com/stcz
ŠKODA AUTO a.s.
Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
jaroslav.machan@skoda-auto.cz
www.skoda-auto.cz
T-Mobile Czech Republic a.s.
Ing. Lukáš Kovárník
lukas.kovarnik@t-mobile.cz
www.t-mobile.cz
Tam Tam Research, s.r.o.
Ing. Petr Bureš
petr.bures@tamtamresearch.com
www.tamtamresearch.com
Teco a.s.
Ing. Jaromír Klaban
klaban@tecomat.cz
www.tecomat.cz
Technokom CZ s. r. o.
Andrey Bondarenko
baa@tk-nav.com
www.tk-nav.cz
Telprojekt, s.r.o.
Ing. Pavel Šulc
sulc@telprojekt.cz
www.telprojekt.cz
TSK hl. m. Prahy
Ing. Lubomir Šembera
lubomir.sembera@tsk-praha.cz
www.tsk-praha.cz
ÚAMK a.s.
Ing. Oldřich Vaníček
oldrich.vanicek@uamk.cz
www.uamk.cz
VARS BRNO, a.s.
Ing. Tomáš Miniberger
tomas.miniberger@vars.cz
www.vars.cz
Výskumný ústav spojov, n.o.
Ing. Aurel Ščehovič, CSc.
vus@vus.sk
www.vus.sk
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ing. Martin Hájek
martin.hajek@vsb.cz
www.vsb.cz
XT-Card a.s.
Ing. Martin Rejzl
martin.rejzl@xt-card.cz
www.xt-card.cz
ZDAR, a. s.
Ing. Richard Latislav
latislav@zdar.cz
www.zdar.cz
Značky Praha s.r.o.
Ing. Michal Hajoš
m.hajos@znacky-praha.cz
www.znacky-praha.cz
Žilinská univerzita v Žilině
prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
kalasova@fpedas.uniza.sk
www.uniza.sk