Kontakt

Sdružení pro dopravní telematiku, z. s.
Bartolomějská 11
110 00 Praha 1
IČ: 70818461
DIČ: CZ70818461
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 1, Na Poříčí 24, č.ú.: 581518683/0300
Kancelář SDT:
Jiří Tomrle
Bartolomějská 11
110 00 Praha 1
tel.: +420 226 207 111
e-mail: j.tomrle@sdt.cz
 
a