Digitální mapy a cestovní informace

Pracovní skupina Digitální mapy a cestovní informace byla vytvořena jako otevřená platforma pro řešení otázek souvisejících s danou problematikou. Jedná se o zajištění podpory, koordinace a vzájemné informovanosti při řešení významných projektů z oblasti tvorby a aplikace mapových podkladů, navigačních systémů a cestovních informací (Navigační mapa ČR, RDS-TMC systémy a jiné). Snahou pracovní skupiny je rovněž zajištění informovanosti pro širokou odbornou veřejnost a odborná garance v oblastech národních i mezinárodních aktivit.

Navigační systémy využívají zejména satelitní lokalizaci a jsou základní a nutnou komponentou řízení a optimalizace rozsáhlých dopravně-přepravních procesů. Přesná, spolehlivá a bezpečná znalost polohy vozidla, nákladu či uživatele spolu s dalšími prvky navigačních systémů (digitální mapové podklady, aktuální dopravní informace, identifikační systémy, atd.) umožní uplatnění logistických algoritmů, které mají přímý ekonomický dopad na cenu dopravně-přepravního procesu s vazbou na další udržitelný rozvoj dopravy a přepravy. Pokročilé navigační systémy vycházejí z parametrů budoucího evropského systému Galileo, který umožní aplikace s vyššími bezpečnostními požadavky jako jsou navigační systémy bezpečnostních a záchranných složek, krizový management měst a regionů, systémy pro sledování přepravy nebezpečných nákladů, atd. Jelikož signál systému Galileo bude tajný, navigační služby bude možno využít i v systémech elektronických plateb mýtného, plateb za parkoviště, atd. Zároveň tyto navigační systémy bude možno využít i pro navigaci pěších uživatelů včetně navigace uvnitř budov, navigace hendikepovaných spoluobčanů, atd. Ve studiích zpracovaných v rámci projektu Galileo byly navigační služby označeny jako nejvíce se rozvíjející odvětví Evropy a cenový podíl těchto služeb bude v budoucnu čím dál více dominovat nad cenovým podílem za koncová zařízení vozidlových a uživatelských jednotek. Tématická oblast se zabývá integrací jednotlivých navigačních služeb na základě specifických požadavků včetně jejich využití v nadstavbových telematických systémech.

Dokumenty ke stažení

 
a