Platební karty v dopravě

V rámci činnosti pracovní skupiny Platební karty v dopravě se za aktivní spolupráce významných dodavatelů (z řad členů SDT) a subjektů veřejné a státní správy (coby přidružených členů SDT) zabýváme všeobecně problematikou elektronických plateb v dopravě. Vzhledem k aktuálnosti problému je v tomto období činnost zaměřena zejména na problematiku čipových karet ve veřejné osobní dopravě.

Základní aktivitou je hledání společných prvků řešení jednotlivých dodavatelů a definování jednotných principů funkce a bezpečnosti systémů. Při své práci se inspirujeme v principech fungování zahraničních systémů. Výsledkem stávajících aktivit pak může být zahájení dlouhodobějších aktivit směřujících k doporučené architektuře a ke standardizaci klíčových prvků systému.

Naše výstupy průběžně předkládáme Ministerstvu dopravy, coby doporučení k postoji státní správy. Ve státní správě primárně hledáme oporu pro statut autority odpovědné za jednotnost a integritu kartového systému. Vydavatelé stávajících karet, jako jsou města nebo dopravci, by potom při řešení a provozu kartových systémů měli v této autoritě oporu. Města a dopravci tak získají více prostoru věnovat se svému hlavnímu poslání.

Dokumenty ke stažení

 
a