Železniční inteligentní dopravní systémy

Cílem pracovní skupiny ITS-R „Železniční inteligentní dopravní systémy“ je zlepšení pravidel a možností potenciálu inteligentních systémů na železnici, který lze spatřovat především ve zvýšení parametrů bezpečnosti, spolehlivosti a optimalizace řízení kolejového provozu. Členy skupiny jsou zástupci průmyslové i akademické sféry, zabývající se problematikou zavádění inteligentních dopravních systémů.

Členové skupiny se věnují otázkám spojeným s problematikou zavádění inteligentních dopravních systémů na železnici. V rámci pracovní skupiny se zabývají integrací požadavků jednotlivých subsystémů do integrujících informačních systémů pro podporu hlavních cílů ITS-R. Skupina dále sleduje vývoj problematiky inteligentních dopravních systémů ve světě a koordinuje své návrhy zavádění Inteligentních dopravních systémů s požadavky interoperability Evropské unie.

Výstupem pracovní skupiny pak budou poziční dokumenty zpracovávající jak principiální technické aspekty zavádění ITS-R, tak identifikaci a návrh možných řešení stávajících legislativních omezení.

 
a