Kooperativní systémy

Pracovní skupina si klade za cíl zvýšit povědomí o možnostech a potenciálu kooperativních systémů. Pro tyto účely bude monitorován stav rozvoje kooperativních systémů ve světě spolu s aktuálními aktivitami standardizačních komisí a tyto poznatky budou zohledněny v přípravě podmínek pro jejich úspěšné zavádění v podmínkách České republiky.
V rámci svých aktivit bude vytvářet pracovní skupina znalostní a informační základnu zaměřenou na jednotlivé aplikace kooperativních systémů s přihlédnutím k plánovaným fázím jejich zavádění.
Současně se členové SDT účastnící se pracovní skupiny aktivně zapojí do řešení konkrétních oblastí / otázek spojených s rozvojem a integrací nových technologií do stávajících systémů, definováním nových služeb a identifikací případných legislativních omezení, které musí být adresovány před zavedením kooperativních systémů v ČR.

 
a