Elektronické mýtné

Hlavním cílem pracovní skupiny je vytvořit vysoce kvalitní a rozsáhlou informační bázi týkající se moderních způsobů výkonového zpoplatnění. SDT chce touto aktivitou přispět ke zlepšení znalostí odborné veřejnosti nejen o zkušenosti s více než šestiletým provozem mýta v České republice, ale i o zkušenosti členů se zahraničními projekty. Pracovní skupina pokrývá témata jak ekonomická (např. strategie zpoplatnění, otázky fiskálních efektů a financování infrastruktury) tak technická a dopravní (např. telematické, či regulační funkce). Výstupy pracovní skupiny jsou přístupné na stránce www.elektronickemytne.cz.

Stejně jako u všech pracovních skupin SDT představují výstupy konsensuální názor členské základny a vzhledem k pestrému složení členů sdružení i konsensuální názor českého telematického průmyslu.

 
a