Pracovni skupina EASY OBU

Robust positioning made easy
see enlarged map
Patrneři:
Podpora:

Cílem projektu EASY OBU je vývoj, ověření funkčních vlastností a průzkum možného uplatnění na trhu specifického systému ITS, který by uspokojil poptávku některých aplikací a služeb vyžadujících lokalizaci vozidel, osob a zboží s vyšší odolností proti výpadku signálu satelitní navigace. Role SDT v rámci konsorcia spočívá v průzkumu praktického uplatnění výsledků projektu na trhu. Za tím účelem SDT založilo pracovní skupiny EASY OBU, kterou v současné době tvoří špičkoví experti členů SDT, společností:
ČD-Telematika
ČVUT
Eltodo
Evolving Systems
Inoxive
CHAPS
Sherlog Trace
Základní prezentace projektu Easy OBU je zde.
Informace o EASY OBU workshopech naleznete zde.
 
a