Sborník přednášek konference
ITS Prague '07
V tomto prostoru jsou dále uvedeny texty nebo prezentační slides z konference ITS Prague 2007. Jsou zde k dispozici všechny příspěvky, které mají pořadatelé konference k dispozici.

Přístup do archivu je k dispozici pouze účastníkům konference, kteří obdželi přístupové údaje e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři. Pokud jste přístupové údaje neobrželi, kontaktujte nás.

15.5.2007
  1. jednací den konference
SEKCE A
Strategie v dopravě a ITS
SEKCE B
ITS ve střední Evropě
SEKCE C
ITS pro rozvoj mobility
SEKCE D
Elektronické platební systémy
16.5.2007
  2. jednací den konference
SEKCE E
Praktické implementace
SEKCE F
ITS pro zvyšování bezpečnosti dopravy
SEKCE G
Věda, výzkum a výuka
SEKCE H
ITS pro ekonomickou a ekologickou dopravu